Chính sách nhân sự

CHÍNH SÁCH TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI

Thế Cao có chính sách lương, thưởng đặc biệt cạnh tranh đối với các nhân sự giỏi có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan để giữ chân CBNV lâu dài.

CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI

Thế Cao xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của CBNV nhằm ghi nhận đúng mức năng lực và tạo điều kiện phát triển tốt nhất.

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Với mục tiêu xây dựng và phát triển một đội ngũ nhân viên giỏi về nghiệp vụ, chuyên nghiệp trong tác phong làm việc, công tác đào tạo và phát triển nhân viên được ưu tiên hàng đầu: Đào tạo Nhân viên mới để CBNV có khả năng hòa nhập nhanh nhất với công việc Hàng năm CBNV chủ động lựa chọn những kỹ năng kiến thức còn thiếu để đề xuất tham gia đào tạo. Phòng nhân sự sẽ lên kế hoạch để toàn bộ CBNV có cơ hội học hỏi hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất thông qua những khóa học nội bộ và bên ngoài liên quan đến các kỹ năng cũng như kiến thức chuyên môn cần thiết cho công việc. Ngoài ra, Thế Cao còn có chương trình hỗ trợ học phí cho CBNV, tạo điều kiện tối đa để CBNV có cơ hội cải thiện bản thân và phát triển sự nghiệp.

MÔI TRƯỜNG NĂNG ĐỘNG VÀ CHUYÊN NGHIỆP

Thế Cao luôn cố gắng để tạo ra một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp nhưng cũng không kém phần thân thiện.